Orbis przejmuje 46 hoteli w Europie Centralnej

Rada Nadzorcza Orbisu zaakceptowała ofertę Accoru, swojego strategicznego partnera, na zawarcie nowej umowy licencyjnej (Master License Agreement) oraz przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Centralnej, znacząco zwiększającej obecną liczbę hoteli Grupy. Całkowita wartość transakcji wynosi 142,3 mln euro.

Orbis zamierza podpisać z Accorem nową umowę licencyjną, która zapewni Grupie do 2035 roku prawo do prowadzenia działalności pod markami Accor w 16 krajach: Bułgarii, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Macedonii, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Serbii i Mołdawii. W rezultacie Orbis przejmie obecną sieć Accoru, czyli 46 hoteli, w tym 11 własnych (1.974 pokoje), 17 w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 działających na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) oraz 7 we franczyzie (821 pokoi). Wszystkie hotele działają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget. 38 obiektów prowadzi działalność, natomiast 8 to hotele planowane, z których 3 będą zarządzane, a 5 będzie przedmiotem franczyzy. 76% działających hoteli jest zlokalizowanych w stolicach ww. państw.

– „Transakcja z Accorem jest kamieniem milowym w działalności Orbisu. Doskonale wpisuje się w naszą strategię – już od pewnego czasu zamierzaliśmy znacznie zintensyfikować rozwój w regionie. Po negocjacjach umowa licencyjna została rozszerzona z 10 do 16 krajów, a okres jej obowiązywania wydłużony z 15 do 20 lat. Wejście na nowe rynki daje nam ogromną szansę na bardziej dynamiczny wzrost. Będziemy platformą Accoru do zarządzania biznesem w tej części Europy – traktujemy to jako wyróżnienie i docenienie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz strategiczny krok w kierunku naszego dalszego rozwoju.” – powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu Orbisu.

Całkowita cena transakcji w wysokości 142,3 mln euro mieści się w przedziale przeprowadzonej wyceny i jest zgodna z fairness opinion wystawioną przez niezależnego doradcę Orbisu, międzynarodową firmę HVS, specjalizującą się w wycenach na rynku hotelowym. Wskaźnik EV/EBITDA dla tej transakcji wynosi 7,9, co jest atrakcyjnym poziomem w porównaniu do 8,3, czyli wartości tego wskaźnika dla Orbisu, wyliczonej na podstawie średniej ceny akcji Spółki na GPW w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
– „Jesteśmy głęboko przekonani, że cena jest odpowiednia. Została potwierdzona przez szczegółową analizę, którą przeprowadziliśmy razem z naszymi doradcami. Bardzo dobrze znamy i rozumiemy biznes w regionie. Będziemy mogli jeszcze lepiej wykorzystać uznane marki hoteli Accor. Znaczący wzrost biznesu przełoży się także na zwiększenie wartości dla naszych akcjonariuszy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Rada Nadzorcza zgadza się z opinią Zarządu. Orbis ma dziś sporo gotówki, nie mamy także żadnych zobowiązań wobec banków. Dlatego też transakcja zostanie sfinansowana częściowo ze środków własnych, a częściowo z kredytu bankowego, który w przyszłości będzie mógł być zastąpiony środkami z emisji obligacji.” – powiedział Gilles Clavie.

Orbis od trzech lat prowadzi konsekwentną politykę dywidendy. – „Transakcja zostanie przeprowadzona w 2015 roku, więc nie będzie miała wpływu na nasze wyniki za 2014 rok. W związku z faktem, że znacząco zwiększy ona wskaźnik zysku na akcję (EPS), nie ma powodu, dla którego miałaby zmienić naszą politykę dywidendy. Wprost przeciwnie, przyczyni się do utrzymania pozycji Orbisu, jako stabilnej spółki dywidendowej.” – dodał Gilles Clavie.

Strategia Orbisu zakłada wzmocnienie pozycji lidera w regionie poprzez dalszy rozwój i zwiększenie efektywności sieci hoteli. Dlatego Grupa skupia się na ekspansji głównie poprzez zawieranie umów o zarządzanie, franczyzę i na inwestycjach w hotele własne.

Obecnie w strukturze Grupy Orbis działa 68 hoteli (w tym 52 własne, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 franczyzowych), które zlokalizowane są w 32 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce oraz krajach Bałtyckich.
– „Dzięki tej transakcji znacząco zwiększymy biznes. Całkowita liczba naszych hoteli wkrótce przekroczy 110 i będziemy mogli rozwijać działalność w 16 krajach. W ten sposób znacząco wzmocnimy naszą pozycję największej sieci hotelowej w Europie Centralnej. Kupujemy hotele w dobrym stanie, które zlokalizowane są głównie w stolicach państw. Orbis ma już doskonałe kadry pracujące w międzynarodowym środowisku, które świetnie rozumieją biznes w tym regionie. Jestem pewny, że zarówno Orbis jak i firmy działające na tych nowych rynkach skorzystają na wzajemnej współpracy i wkrótce będziemy mogli osiągać synergie.” – powiedział Ireneusz Węgłowski, Wiceprezes Zarządu Orbisu.

Podczas głosowania członkowie Rady Nadzorczej z ramienia Accoru wstrzymali się od głosu, a uchwała została podjęta jednomyślnie przez pozostałych członków Rady. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do wypracowania z Accorem zapisów umowy, która powinna zostać podpisana w styczniu 2015 roku.

Przeczytane na http://www.e-hotelarz.pl

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *